BEVEZETÉS ÉS ALAPFOGALMAK

Azon túlmenően, hogy társaságunk betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, Vendégeink érdekeit is képviselve, személyiségi jogaik és ekként magánszférájuk tiszteletben tartása mellett járunk el minden intézkedésünk során. Ezek a szempontok különös jelentőséggel bírnak olyan esetben, amikor bizalmukkal tisztelnek meg minket bizonyos adataik, meghatározott célra történő felhasználhatósága érdekében.
Amikor Ön meglátogatja a www.terciarestaurants.hu honlapot, illetve éttermeink hot-spot szolgáltatását igénybe veszi személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor.

Jelen tájékoztató célja tehát egyrészt megfelelő tájékoztatás nyújtása Vendégeink részére, egyben a bizalom fenntartása és annak erősítése, többek között a vonatkozó jogszabályi rendelkezések – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) – betartása útján.
Az adatvédelmi tájékoztató megfelelő értelmezése érdekében már az érdemi rész előtt tájékoztatjuk Önöket a törvényben használt legfontosabb fogalmakról a tájékozódásuk és a szabályok megfelelő értelmezhetősége érdekében

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

1. Drinks

ÚJDONSÁG! Válasszon prémium kategóriás italainkból:

WHISKEY
Jim Beam 375 Ft/2cl
Jack Daniel’s 500 Ft/2cl
Jameson 450 Ft/2cl
Johnnie Walker Red 375 Ft/2cl
Ballantine’s 375 Ft/2cl
Chivas Regal 600 Ft/2cl
Macallan Amber 1.250 Ft/2cl
RUM
Bacardi 375 Ft/2cl
Havana 400 Ft/2cl
Matusalem Gran Reserva 15 750 Ft/2cl
Zacapa 23 1.100 Ft/2cl
TEQUILA
Sierra Tequila Silver 400 Ft/2cl
Sierra Tequila Gold 400 Ft/2cl
VODKA
Eristoff 375 Ft/2cl
Finlandia 375 Ft/2cl
Absolut 375 Ft/2cl
Belvedere 750 Ft/2cl
Grey Goose 750 Ft/2cl
Beluga 750 Ft/2cl
GIN
Gordon’s 430 Ft/2cl
Bombay 550 Ft/2cl
Tanqueray NO.TEN 750 Ft/2cl
Hendrick’s 750 Ft/2cl
Beefeater Pink Strawberry 490 Ft/2cl
TONIC
Kinley 420 Ft/0,25l
Royal Bliss 890 Ft/0,2l
Fever Tree 990 Ft/0,2l
Espresso tonic (jég, Royal Bliss tonic, espresso) 1.290 Ft

2. Heti menü

“A” menü: leves + főétel 1 190 Ft
“Extra” menü: leves + frissensült 1 850 Ft
“Fitt” menü: leves + főétel 1 850 Ft

Előrendelés nem szükséges.
Menüajánlatunk hétfőtől péntekig 11-től 14.30-ig érvényes.
A változtatás jogát fenntartjuk!

+3699 50 50 33

3. Falatkák, Snack

Érlelt sonka tál, savanyított zöldségek, ciabatta A 2390 Ft
Antipasti tál (2 személyre): Érlelt sonkák, olasz szalámi, bivalymozzarella, olíva, szárított paradicsom, kápia pesztó, ciabatta A G 5990 Ft
Füstölt lazac, savanyított zöldségek, pestó, ciabatta A D 3690 Ft
Tatár beefsteak, pirítós A C J 2990 Ft
Fokhagymás stangli A – v 990 Ft
Sajtos-baconos stangli A G 1490 Ft
Válogatás kézműves sajtokból, zölddió, pizza stangli A G – v 2990 Ft

v – vegetáriánus étel

4. Adatkezelés

Az Info tv. Megfogalmazása alapján az adatkezelő, a Státusz-2002 Kft. (9400 Sopron, Erzsébet u. 20., Cg. szám: 08-09-010877., adószám: 12960451-2-08, képviselője: Takácsné Pölöskey Dóra), amely továbbíthatja az adatokat adatfeldolgozás céljából az EFFIX-Marketing Kft-nek (székhely: 9400 Sopron, Malompatak utca 13. Cg. szám: 08 09 015713, adószáma: 14147058-2-08, képviselője: Pakai Péter Sándor) részére Információs hírlevél küldő szolgáltatásának működése érdekében. A Tercia/Deák éttermi hot-spot igénybe vétele során a bejelentkezéskor kért, illetve a Tercia/Deák éttermi weboldalon a látogató által megadott e-mail címek az Effix-Marketing Kft. részére továbbításra kerülnek. Az adattovábbítás célja: a vendégkör tájékoztatását szolgáló hírlevél küldő rendszer adatbázisának kiépítése és bővítése. Az így továbbított személyes adatokat az Effix-Marketing Kft. a saját Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Felmerülő kérdések esetén, illetve amennyiben az Info törvény adta jogával kívánja érvényesíteni, a következő E-mail címen léphet kapcsolatba velünk: info@terciarestaurants.hu
A Státusz-2002 Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
NAIH-95288/2016.

5. SÉF AJÁNLATA

Macallan Amber whiskey 1250 Ft/2cl
Matusalem Gran Reserva 15 rum 750 Ft/2cl
Grey Goose vodka 750 Ft/2cl
Beefeater Pink Strawberry gin 490 Ft/2cl
Velős pirítós házi kovászolt kenyérből A 1390 Ft
Vargányakrémleves füstölt kacsamellel G 1390 Ft
Tárkonyos vadraguleves A C G I J 1690 Ft
Cigánypecsenye kakastaréjjal, hagymával, serpenyős burgonyával A 2790 Ft
Velővel töltött borda rántva salátákkal, burgonyával A C 2690 Ft
Kacsamell csicsókával, zöldségekkel, grill körtével G 3890 Ft
Paprikás pontyfilé pirított túrós csuszával, szalonnapörccel A C G 2990 Ft
Erdei gombás szarvaspörkölt zsemlegombóccal A C G I 3590 Ft
Almás rétes vanília szósszal A C G 990 Ft

Allergén információ

A Glutén
B Rákfélék
C Tojás
D Hal
E Földimogyoró
F Szójabab
G Tej
H Diófélék
I Zeller
J Mustár
K Szezámmag
L Kén-dioxid és szulfitok
M Csillagfürt
O Puhatestűek

6. Saláták, Street Food

Cézár saláta, roston, vagy rántott csirkemell, parmezán A C D G 2690 Ft
Érlelt sonkába göngyölt grill mozzarella, kápiás saláta G 2590 Ft
Caprese Buffala: bivaly mozzarella, ruccola, olíva olaj, paradicsom, ciabatta A G – v 2990 Ft
Pirított magvakba forgatott csirkemell, friss saláta,
fetasajt, narancsos tökmagolaj-öntet J K G 2690 Ft
Pulled pork, savanyított zöldségek,
burgonya, kápia krém A F G J 2390 Ft
Black burger, tojás, bacon, lyoni hagyma, burgonya A F G J K 2790 Ft
Deák cheddar burger, hagymakarika, hasábburgonya, barbecue szósz A C F G J K 2790 Ft

v – vegetáriánus étel

7. Mit értünk személyes adatok alatt?

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A www. terciarestaurants.hu/www.deaksopron.hu honlapon tett minden látogatás alkalmával technikai okokból automatikus adatgyűjtésre is sor kerül:
Ide tartozik az Ön internet-szolgáltatója által kiosztott IP-cím, amely a számítógép internetre való csatlakozásának célját szolgálja, továbbá információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta weboldalunkat, és ide értendők az Ön által használt böngésző beállításai. Ezek a technikai információk némely esetben személyes adatokat képezhetnek. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben.

8. Éttermünkről

9. Kínálatunk

KEDVES VENDÉGEINK!

Fél adag étel rendelése esetén a teljes ár 70%-át számoljuk fel.

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁN

​Halász Zsolt, kereskedelmi igazgató
​Légrádi István, üzletvezető
Ferkis Zsolt konyhafőnök és személyzete

II. kategóriájú üzlet tulajdonos és üzemeltető: Státusz-2002 Kft.

Az étlap érvényes 2018. március 1-től

A fogyasztói áraink forintban értendők, és tartalmazzák az áfát.

10. Aktuális ajánlataink

Mastercard, Maestro, VISA Szép kártya Erzsébet utalvány Sodexo Ticket Restaurant Posta Paletta Tercia Ticket